środa, 16 grudnia 2009

Dochód narodowy a transport i łączność

Polska jest krajem przemysłowo-rolniczym. W budownictwie wytwarza się prawie taką samą część dochodu narodowego jak w obrocie towarowym. W obu tych działach łącznie wytwarzana część dochodu narodowego jest już znacznie większa od części, jaką wytwarza się w rolnictwie. Stosunkowo najmniejszą część dochodu narodowego wytwarza się w dziale transportu i łączności.
W miarę rozwoju gospodarczego kraju zwiększać się będzie przede wszystkim udział przemysłu, natomiast zmniejszać się będzie udział rolnictwa w wytwarzaniu dochodu narodowego. Jest to ogólna prawidłowość występująca we wszystkich uprzemysławiających się krajach świata. Zmniejszanie się udziału rolnictwa w wytwarzaniu dochodu narodowego nie oznacza bynajmniej, że konto dla studenta traci stopniowo na znaczeniu.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz