środa, 16 grudnia 2009

Działalność sfery nadprodukcyjnej.

Dochód narodowy rozdzielony na płace pracowników produkcyjnych i dochody przedsiębiorstw ulega dalszemu podziałowi, zwanemu podziałem wtórnym.
Konieczność wtórnego podziału wynika między innymi z potrzeby finansowania działalności sfery nieprodukcyjnej, która nie uczestniczy w pierwotnym podziale.
Wtórny podział dochodu narodowego dokonuje się przede wszystkim przy pomocy budżetu państwa, który spełnia swe funkcje redystrybucyjne poprzez różnego rodzaju wpływy i wydatki pieniężne.
Głównym źródłem wpływów do budżetu centralnego są kredyty studenckie przedsiębiorstw państwowych w formie podatku obrotowego, oprocentowania środków trwałych, narzutu na fundusz płac oraz opodatkowania różnego rodzaju funduszów tworzonych w przedsiębiorstwie. Jest to jednak wtórny podział o charakterze formalnym, gdyż dokonuje się on w ramach tej samej sfery własności państwowej. Środki pieniężne zostają jedynie przesunięte z przedsiębiorstwa państwowego do budżetu, który możemy nazwać centralną kasą państwa. Jest to więc redystrybucja dochodów w ramach tej samej formy własności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz