środa, 16 grudnia 2009

Działaność o charakterze produkcyjnym.

W życiu codziennym spotykamy się z najróżnorodniejszymi pracami wykonywanymi przez ludzi. Jedni zatrudnieni są w * przemyśle, inni w rolnictwie, inni znów w oświacie, ochronie zdrowia, działalności kulturalnej, jeszcze inni służą w wojsku, pracują w administracji państwowej, zajmują się gospodarstwem domowym itp. Każda niemal praca jest na swój sposób użyteczna i ceniona w społeczeństwie tak jak np. kredyt doktorancki. Nie można twierdzić, że praca nauczyciela, artysty, lekarza, pisarza, urzędnika państwowego jest „gorsza" czy „lepsza" od pracy wykonywanej w przemyśle, rolnictwie, budownictwie itp. W każdym społeczeństwie wytwarza się wprawdzie pewna ocena, pewien sposób wartościowania poszczególnych prac, zawodów, ale opiera się ona na szeregu czynników subiektywnych, na tradycji, roli, jaką dana grupa zawodowa odgrywa w społeczeństwie, itp. Z ekonomicznego jednak punktu widzenia dzielimy, zgodnie * z marksistowską nauką, wszelką działalność ludzką.na działalność o charakterze produkcyjnym i nieprodukcyjnym.
Charakterystyczną cechą pracy produkcyjnej jest jej powiązanie z materialnym procesem produkcyjnym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz