środa, 16 grudnia 2009

Koncentracja środków inwestycyjnych.

Duża koncentracja środków inwestycyjnych w sferze produkcyjnej, przy równocześnie ograniczonym w minionych latach przydziale tych środków dla sfery nieprodukcyjnej, doprowadziła w naszym kraju nawet do zaniedbania rozwoju niektórych usług o podstawowym znaczeniu dla ludności. Dotyczy to w szczególności budownictwa mieszkaniowego oraz urządzeń socjalnych, których rozwój w wysokim stopniu nie zaspokajał szybko rosnących kredytów studenckich. Ten niewłaściwy stosunek do rozwoju sfery nieprodukcyjnej, w tym w szczególności do budownictwa mieszkaniowego, został poddany krytyce na VI Zjeździe PZPR (grudzień 1971). Zjazd nakreślił równocześnie szeroki program rozwoju budownictwa mieszkaniowego i usług socjalnych w celu poważnego podniesienia stopy życiowej ludzi pracy. Podkreślono przy tym potrzebę bardziej harmonijnego rozwijania usług sfery nieprodukcyjnej w stosunku do tempa rozbudowy sfery produkcyjnej w długofalowych planach rozwoju gospodarczego naszego kraju.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz