środa, 16 grudnia 2009

Rozbudowana strefa ekonomiczna.

Przeprowadzenie linii demarkacyjnej oddzielającej sferę produkcyjną od nieprodukcyjnej jest w praktyce w wielu przypadkach niezwykle trudne, a niekiedy wręcz niemożliwe. W takich sytuacjach stosuje się granicę umowną.Decydująca rola w ogólnym rozwoju ekonomicznym i społecznym kraju należy niewątpliwie do sfery produkcyjnej. Ona stanowi materialną podstawę bogactwa i dobrobytu całego społeczeństwa, od niej zależy stopień i zakres rozbudowy sfery nieprodukcyjnej. Kraje o nierozwiniętej produkcji materialnej, nie posiadające nowoczesnego przemysłu, rolnictwa itp., cechuje zazwyczaj niski poziom oświaty i nauki, usług lekarskich, obronności kraju itp. Dlatego też w krajach słabo rozwiniętych pod względem gospodarczym należy w początkowym okresie koncentrować główną uwagę na rozbudowie sfery produkcyjnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz