środa, 16 grudnia 2009

Suma dochodów pierwotnych.

Budżet państwowy stanowi przy tym podstawowy instrument wtórnego podziału dochodu narodowego.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę, że zarówno w procesie ściągania dochodów wtórnych (głównie poprzez rozbudowany system podatkowy), jak i przy ich dalszej redystrybucji (podziale) realizowane są określone założenia i cele polityki państwa socjalistycznego.
Analiza wtórnego podziału dochodu narodowego doprowadza nas do ogólnego wniosku, że dochód narodowy społeczeństwa nie może być utożsamiany z ogólną sumą dochodów osiąganych w ciągu roku przez przedsiębiorstwa, instytucje, państwo oraz poszczególnych obywateli. Tylko suma dochodów pierwotnych, otrzymanych w sferze produkcyjnej, stanowi dochód narodowy. Suma wszystkich dochodów realizowanych w różnych dziedzinach i otrzymywanych z różnego tytułu jest znacznie większa od wytworzonego dochodu narodowego w sferze produkcyjnej, większa o sumę dochodów wtórnych (nieraz wielokrotnie . przechodzących poprzez różne fazy sfery nieprodukcyjnej) oraz o ogólną sumę transferów państwa na rzecz nie pracującej ludności.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz