środa, 16 grudnia 2009

Suma funduszu amortyzacyjnego.

Łączna suma wtórnych obrotów występująca przy metodzie zakładowej wynosi w rozpatrywanym przykładzie w skali całej gospodarki narodowej 420 jednostek (150 + 220 + 50). Przy obliczaniu dochodu narodowego pomija się wszystkie pośrednie stadia produkcji, które nie dają gotowego produktu z punktu widzenia gospodarki narodowej (a więc pomija się tzw. kredyt studencki). Traktuje się po prostu gospodarkę narodową jako jedną wielką jednostkę, jedno wielkie przedsiębiorstwo, w którym uwzględnia się tylko końcową produkcję, jaką w wyniku procesu produkcyjnego dysponowało społeczeństwo w danym roku, powiększoną o łączną sumę funduszu amortyzacyjnego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz