środa, 16 grudnia 2009

Uspołecznienie przedsiębiorstw produkcyjnych.

Pracownicy produkcyjni płacą podatki do budżetu państwa (podz. wtórny), zakupują różnego rodzaju usługi w zakładach i instytucjach sfery nieprodukcyjnej (kredyt studencki), większość zaś swoich dochodów przeznaczają na bieżące zakupy dóbr konsumpcyjnych wchodzących w skład dochodu narodowego (podz. ostateczny).
Zakłady i instytucje sfery nieprodukcyjnej wnoszą określone wpłaty do budżetu (podz. wtórny), wynagradzają zatrudnionych pracowników (podz. wtórny) oraz ponoszą różnego rodzaju rzeczowe wydatki związane z funkcjonowaniem tych zakładów (podz. ostateczny). Przedsiębiorstwa uspołecznione płacą z osiąganych dochodów podatki do budżetu państwa (podz. wtórny) oraz zakupują dobra produkcyjne zwiększające majątek narodowy (podz: ostateczny).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz