środa, 16 grudnia 2009

Wydatki budżetu państwa.

Część wpływów do budżetu państwa pochodzi z przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi nieprodukcyjne na rzecz ludności, jak np. z teatrów, kin, imprez artystycznych, sportowych, z podatków od wynagrodzeń, kar pieniężnych itp.
Głównym kierunkiem wydatków budżetowych jest gospodarka narodowa (inwestycje, przyrost środków obrotowych, utrzymanie dróg, urządzeń rolnych, urządzeń gospodarki komunalnej i mieszkaniowej itp.). Wydatki te przekraczają 55% wszystkich rozchodów budżetowych.
Pozostałe wydatki budżetu są kierowane na następujące dziedziny: oświatę i wychowanie, szkolnictwo zawodowe, naukę i szkolnictwo wyższe, kulturę i sztukę, zdrowie i kulturę fizyczną, obronę narodową, administrację państwową oraz aparat wymiaru sprawiedliwości; realizują one redystrybucję, czyli dalsze etapy wtórnego podziału dochodu narodowego. Pracownicy zatrudnieni w państwowych instytucjach sfery nieprodukcyjnej są wynagradzani za wykonywanie różnego rodzaju usług o charakterze nieprodukcyjnym. Poza tym budżet państwowy finansuje zaplanowane uprzednio wszelkiego rodzaju rzeczowe wydatki związane z normalnym funkcjonowaniem i rozwojem sfery nieprodukcyjnej.
Pewna część dochodów występuje w postaci tzw. transferów, które są wypłacane z budżetu państwa na rzecz pewnych grup ludności bez bieżącego świadczenia przez nie usług. Do transferów należą wszelkiego rodzaju renty, emerytury, stypendia uczącej się młodzieży oraz konto dla studenta itp.
Pozostałe grupy ludności pracujące w sektorze nieprodukcyjnym — spółdzielczym oraz prywatnym, jak adwokaci, lekarze, fryzjerzy i in. — uczestniczą we wtórnym podziale dochodu narodowego na podstawie świadczonych usług na rzecz poszczególnych członków społeczeństwa.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz