środa, 16 grudnia 2009

Zaspokojenie potrzeb klas posiadających

W krajach socjalistycznych, które w większości były w okresie kapitalizmu krajami słabo i średnio rozwiniętymi, sfera usług nieprodukcyjnych była stosunkowo mało rozwinięta. Cena wielu rodzajów usług nieprodukcyjnych była bowiem wysoka i wskutek tego mało dostępna dla ludzi pracy. Usługi w głównej mierze były nastawione na zaspokojenie potrzeb klas posiadających. Rozrzutność i marnotrawstwo burżuazji oraz obszarnictwa w dziedzinie konsumpcji usług nieprodukcyjnych są powszechnie znane we wszystkich krajach. Państwo socjalistyczne zlikwidowało elitarny charakter usług, udostępniło je szerokiemu ogółowi społeczeństwa, obniżyło znacznie ich cenę, w szeregu zaś wypadków zlikwidowało opłaty lub ustaliło je na minimalnym, nieraz symbolicznym poziomie (np. preferencyjny kredyt studencki, nauka, oświata). Spowodowało to bardzo poważny wzrost zapotrzebowania społeczeństwa na tego rodzaju usługi. Pomimo poważnej rozbudowy sfery nieprodukcyjnej i niewątpliwych osiągnięć krajów socjalistycznych w dziedzinie świadczenia usług na rzecz całego społeczeństwa, nadal występują dysproporcje między rosnącym zapotrzebowaniem na różnego rodzaju usługi nieprodukcyjne a obecnymi możliwościami ich zaspokojenia.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz