środa, 16 grudnia 2009

Materialna podstawa przyszłego rozwoju

Punkt ciężkości musi spoczywać więc w pierwszym okresie rozwoju gospodarczego zawsze na tych dziedzinach, które stanowią materialną podstawę przyszłego rozwoju zarówno produkcji materialnej, jak i usług nieprodukcyjnych.
Widzimy więc, że istnieje wzajemny związek między sferą produkcyjną i nieprodukcyjną. W miarę rozwoju gospodarczego związek ten staje się coraz ściślejszy, wzrasta bowiem rola i znaczenie kredytów studenckich. Niedocenianie tego faktu mogłoby prowadzić w praktyce do takich szkodliwych ekonomicznie zjawisk, jak budowa nowoczesnych fabryk przemysłowych bez odpowiednio przygotowanej kadry pracowników, bez rozbudowy miast i osiedli, komunikacji, wodociągów, kanalizacji, bez odpowiedniej ilości sklepów i innych zakładów usługowych dla ludności. Skutkiem tego byłoby powstanie poważnych dysproporcji, utrudniających nie tylko życie ludzkie, ale i rozwój gospodarczy kraju (np. niemożliwość uruchomienia drugiej zmiany w fabryce wskutek braku odpowiedniej ilości mieszkań dla nowych pracowników).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz